Joanna Szczecińska
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Ul. Gdańska 121 90-519
Tel: + 48 42 664 22 78
e-mail: jszczecinska@swspiz.pl
www.swspiz.pl, www. dpf.swspiz.pl